Наші сертифікати

“БЕРГЕР КАРГО” має всі необхідні сертифікати та ліцензії, які підтверджують найвищу якість надаваних нами послуг.

Сертифікат ISO 9001:2015

logo
certificate

Сертифікат ISO 9001 – це сертифікат із серії міжнародних стандартів ISO 9000, які були введені для управління системою менеджменту якості (скорочено СМК).

СМК – це взаємодоповнюючі методики, опису процесів і ресурсів, необхідних для постійного поліпшення якості продукції та підвищення позицій Вашого товару на зовнішніх і внутрішніх ринках.

Сертифікат ISO 9001:2015 – документ, що підтверджує ефективне функціонування системи управління якістю виробництва продукції, робіт або послуг.

При цьому постійне вдосконалення та поліпшення системи управління є вимогою стандарту, а сертифікат засвідчує, що підприємство було перевірено органом сертифікації та встановлено відповідність системи вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Ліцензія ДІЯР

logo
certificate

Маємо діючу ліцензію на зберігання обладнання, яке містить джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) від Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯР).

А це значить, що “БЕРГЕР КАРГО” – одна з небагатьох компаній в Київській області, яка може зберігати на своїх складських площах медичне обладнання, яке відноситься до даної групи товарів.